Upadłość konsumencka – wiele, co musisz mieć pojęcie
Jeżeli upadłość konsumencka zostanie przyznana, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez określony chronos czasu bądź restrukturyzację, jaka zmniejsza kwotę zadłużenia lub zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest przeważnie ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po uznaniu planu spłaty przez sąd, jednostka zadłużona musi go stricte wykonywać. To świadczy regularne dokonywanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest wielokrotnie objęty nadzorem sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania szanowania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty lub też spełnienia odmiennych wymogów postawionych przez sąd, dłużnik powinien zdobyć tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż jednostka ta została oswobodzona od osobistych wierzytelności objętych upadłością konsumencką, a jej sprawa pieniężna zaczyna się adiustować.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.